diagrama

PAC2 Segon lliurament parcial

3.2.3. Relat i llenguatge.

A/ El poema visual

A1/ Propostes realitzades:

A1/1_ Tipografia i Poesia Visual: Personatge amb collage.

Partint de l’imaginari col·lectiu del món de la novel·la gràfica, i la unió amb la tipografia, plantejo el següent enigma mitjançant la tècnica del collage;

-Quin personatge soc?

tipografia
Tontòn – Poema visual en record d’Hergè.

En l’Assaig final s’exposarà més text.


A1/2_ P de patinet. Sintetització:

Sempre es pot sintetitzar molt més en la concreció de significat i significants gràfics. Realitzo un exemple, amb la P de patinet i un patinet elèctric; Vaig sintetitzant fins a assolir el mínim grafisme amb el màxim significat. Ho exposo amb tres passos (imatges):

Primer faig uns esbossos, després vaig desenvolupant la idea gràficament, en aquest pas s’acostuma a carregar la imatge (P rosada), potser degut a la facilitat tècnica digital. Però en acabat, perquè la imatge sigui fàcilment reconeixible i de lectura ràpida, s’han d’extreure aquestes artificiositats generades per la tècnica del format (digital) o per la cultura visual de la col·lectivitat actual, que accepta fàcilment imatges complexes, sigui com sigui, s’ha de tornar a mirar el poema visual i mirar de tornar a l’origen de la idea, la simplicitat de l’esbós (P amb negre).

collage
Esbossos del poema visual amb tipografia i comparació de l’evolució.

En l’Assaig final s’argumentarà amb més text.


A1/3_ Mundial:

mundial
Poema visual amb edició.
mundial
Poema visual dibuixat.
mundial
Poema visual il·lustrat.

Gràcies al tractament podem reforçar la idea que es vol donar.


A1/4_ Antecedents personals relacionats amb l’activitat:

La meva sèrie Insectes tipogràfics (realitzats amb Letraset), ronden els anys 2003-2005. tenen una flaire a l’estil de l’artista Anatol Knotec. Cal remarcar que aquesta obra de gran format, és una col·lectiva dirigida per l’artista Josep Maria Rosselló.

insectipo
Obra col·lectiva a l’Arxiu Rosselló Tarraco_Inclou insectes gràfics fets amb tipografia.
insectipo
Obra col·lectiva a l’Arxiu Rosselló Tarraco_Inclou insectes gràfics fets amb tipografia.
tipografia
PA (prova d’artista) i escultura “MoscART” (mimetitzant insectes gràfics amb tipografies). Dibuix i escultura de ferro de Llort-Figuerola.

Aquest poema vaig realitzar-lo per l’exposició a l’ART (Arxiu Rosselló Tarraco), on jugava amb les tipografies, i inspirant-me amb Joan Brossa:

insectipo
Poema visual “ABCZZZ…” realitzat amb Letrasets.

A1/5_ Referents:

Afegeixo dues consultes al respecte, on el poema visual està tractat mitjançant els formats fotogràfics i el del collage:

llibres
Els meus referents son la fotografia de Chema Madoz, i el collage de Sean Mackaoui.

B / El còmic

B1/1_ El meu còmic – Procediment:

He decidit crear l’exercici partint de la vivència personal, però la col·lectiva, i tocar un tema comú i que tothom sap fer: dormir i estar despert, seran dos conceptes centrals de la proposta de còmic, que titulo; Desperta!

Inicio l’activitat amb la llibreta i anotant les primeres ocurrències, un cop tinc el tema aprofundeixo en el relat seqüencial per argumentar i articular bé el còmic. Aquest discurs narratiu el llisto per ordre cronològic d’aparició, per tal de construir mentalment el fil conductor i començar a visualitzar l’storyboard o guió il·lustrat.

còmic
Esbossos, guió, storyboard – 3.2.3_B_ El Còmic. Proposta Llort-Figuerola.

Realitzo un primer, i vaig modificant la llegibilitat i fluïdesa dels sistemes de representació de l’Art seqüencial.

còmic
3.2.3_B_ El Còmic. Proposota de Llort-Figuerola.

El color l’he aplicat digitalment, i he muntat els escanejos del Photoshop i netejat el document amb l’eina de tampó i aplicat efecte de traç en algunes zones. Un exemple a sota, mentre afegia el cromatisme roig.

còmic
Tractament digital – Còmic de Llort-Figuerola.

B1/2_ El meu còmic (format en comic book):

còmic
Còmic de Llort-Figuerola.

B1/3_ El meu còmic (format en horitzontal):

El còmic es pot compaginar amb programes d’edició del paquet Adobe, com Photoshop o Indesign, per tal de trobar composicions originals.

còmic
Opció Horitzotal_Còmic de Llort-Figuerola.

B1/4_ Referents:

D’una gran ajuda és la tasca docent de l’artista del comic book, Scott McCloud, que ha publicat un parell de llibres enfocats en ensenyar a fer dibuix seqüencial i entendre el còmic, que ens ho explica mitjançant la tècnica del mateix mitjà, explicant el còmic amb el format còmic:

mccloud
Hacer Cómics d’Scott McCloud.

 

Afegeixo el meu arxiu de Scott del qual en soc un gran seguidor ja fa anys. El vaig conèixer als anys 90, amb els seus còmics de Zot.

zot
Llibreria personal.

En l’Assaig final s’exposarà més text.

C / Els diagrames

C1/ 1_Esbossos de la proposta realitzada:

Per fer el meu Diagrama, primerament les idees que m’envaeixen són algun fet històric, o fins i tot la vida diària, la quotidianitat…

diagrama
Esbossos del Diagrama diari (del dia a dia).

Previ del diagrama final sense retoc digital ni color, només amb els escanejos muntats:

diagrama
Diagrama del dia a dia.

C1/ 2_Diagrama final:

diagrama
Diagrama a color.


C1/ 3_ Mapes sinòptics dels apunts:

Realitzo la visualització del vídeo plantejat al Recurs d’Aprenentatge UOC i la lectura de Cómo hacer un relatograma de Carla Boserman. S’exposa a continuació els apunts del visionament de vídeo, que en definitiva són uns diagrames d’esquema que s’acostumen a nomenar MAPES SINÒPTICS o QUADRES CONCEPTUALS.

sinoptic
Diagrames: Mapa sinòptic meu de l’assignatura.

Afegeixo el mapa sinòptic a net, que acostumo a fer de TOTES les lectures i visionats proposats en les assignatures del Grau d’Arts de la UOC, que estic cursant actualment. Fins i tot, realitzo diagrames d’esquema dels enunciats:

sinoptic
Diagrames: Mapa Sinòptic de l’apartat “3.2.3_Relat i llenguatge”.

En l’Assaig final s’argumentarà amb més text.