Relatograma ADDEND.

Públic

El dibuix expandit en la confecció del relat.

            El relatograma és una modalitat d’apunts, simbiosi entre il·lustració i escriptura, que documenta, sovint amb diagramacions, els moments claus de les reunions i grups de treball. Gràfica que documenta les sinèrgies humanes, un dibuix expandit del moment, on la disciplina bidimensional adquireix les tres dimensions, renovant-se i aportant noves perspectives democràtiques, una exemplar socialització de l’art.

El dibuix es trasllada del pla únic fins a altres eixos de coordenades, proporcionant l’alçada, l’amplada i la profunditat. Li conferim les condicions per les quals es reconeix el terme escultura, un dibuix en l’espai, i també l’espai en el dibuix, on el relat i l’escena es queden gravats al paper. Temps i espai units en un, i alhora múltiples temps i espais.

relatograma
Relatograma 5/5: Sessió al centre cultural i santuari ADDEND, enmig del Montsant. Exposo l’aspecte final ordenat cronològicament, en cinc làmines, realitzades durant la jornada.

Aquesta modalitat de relat, l’he pogut aplicar en dues ocasions aquest passat 2023; durant el taller a l’espai de pensament i art ADDEND i durant una jornada transdisciplinar de treball a la Universitat Rovira i Virgili, concretament per “Diagnosi crítica de la petroquímica al Camp de Tarragona”. Sempre s’ha d’avisar que es fa als assistents, ja que s’han de canviar els punts de vista i el relatador gràfic requereix moure’s per l’espai.

relatograma
Fotografies de la relització del Relatograma.

ADDEND es troba enmig de forces tel·lúriques enclavades en un bonic poble, La Morera del Montsant, zona de protecció sonora declarada per la Unesco.

A l’estil de Berger us ho explico, en els dos casos em complau ensenyar-vos la fotografia del moment d’execució, provant i donant fe dels meus escrits. En aquesta posició dins les reunions, es deixa constància de les coses que passen i es diuen, i les que no. Mentre s’està realitzant, és convenient publicar-ho a les xarxes internautes, estenent la causa activista, per mitjà de l’art propi i també deixant constància de l’art dels altres.

A diferència del relat realitzat durant el taller del Montsant, no em dona temps a escriure els inputs genèrics ni els importants exposats, però un cop arribo a casa, decideixo posar els noms de tots i totes els i les assistents a la jornada.

Relatograma
Relatograma a la Jornada de Treball a la URV. Diagnosi crítica de la petroquímica al Camp de Tarragona.

Descriure les imatges és màgic i encantadorament complaent, però crec convenient exposar gràficament uns exemples de l’evolució, concretament el dibuix durant la reunió, i l’enllestit a casa. És important afegir durant el transcurs de la reunió o taller, unes anotacions i dibuixos i espais en blanc que permetin afegir-hi informació a posteriori, ja que hi ha coses que no dona temps a posar. Després posar-hi noms dels/de les participants, descripcions, titulars o frases importants, o coses que algú ha dit, o bé, el que no s’ha dit/o el que no ha passat o el que ha passat fora mentre es feia la reunió.

relatograma
Diagnosi crítica de la petroquímica al Camp de Tarragona. URV.

De gran ajuda és la guia[1] de la jove artista i activista social Carla Boserman, us recomano el document molt sincerament! L’he consultat i llegit a vegades, i sempre ajuda a entendre aquest nou format, nascut l’any 2011 enmig dels moviments com l’Occupy Wall Street americà, en les primaveres àrabs, i l’ocupació del 15-M a la Puerta del Sol de Madrid.

relatograma
Cómo hacer un relatograma, de Carla Bosserman.

Una narrativitat del dibuix contemporani, que utilitza registres lingüístics sofisticats; com poden ser el còmic, caricatures i ninotaires, els diagrames, o evolucionant el relat amb aquest exemple; el relatograma. Aquest difereix pel tractament democràtic actual, que en l’antiguitat estigué controlat pels poders fàctics, i per tant mancats d’atributs democràtics. Com en el cas dels escribes i sacerdots del poble egipci, sota control faraònic i jeràrquic, i que es reflecteix en murals i pergamins. També els còdexs precolombins, com el de Zouche-Nuttall, en definitiva, discursos històrics escampats per l’establishment meso-americà. També en els més de 70 metres de tapís de Bayeux es continua explicant la història dels guanyadors enfrontada als vençuts, la batalla dels normands conquistant Anglaterra, l’any 1066 dC. i etc.

La crònica dels fets i control social, els guanyadors per damunt dels vençuts. La propaganda oficial. Aquí mitjançant el dibuix i pintures del romànic, a causa de la necessitat d’informar dels credos i dogmes eclesiàstics. Només l’arribada de la impremta alfabetitzarà a la població, propiciant l’esperit crític. Recordeu els gravats satírics on la nostra espècie és metaforitzada a través dels animals? Després de la invenció de la impremta, l’il·lustrador anglès Grandville, atorga el dibuix el poder del comentari social, mitjançant gravats amb temàtica de faules d’animals antropomorfs.

Una història del dibuix social, que arriba fins als nostres dies amb la confecció d’aquests grafismes i escrits, els relatogrames, on fins i tot, són importants les coses que no passen en les reunions. Unes estructures invisibles que segueixen funcionant i que poden deixar-se veure en el relat. Cròniques que visibilitzen l’invisible i graven els pensaments en pedra, per la seva posteritat.

 


[1] ¿Cómo hacer un relatograma?, de Carla Boserman. Web La Aventura de Aprender. Data de publicació: Any 2013.


Bibliografia

Bosserman, C. (2013). ¿Cómo hacer un relatograma?. Web La Aventura de Aprender. Data de publicació́: 2013. Disponible a: . http:/laaventuradeaprender.intef.es/documents/10184/72154/Guia-LADA_Como-hacer-un-relatograma.pdf
 

relatograma

Crònica d’un “relatograma”.

Públic

Aquest passat Dissabte 17 de Desembre de 2022, vaig assistir a un Curs/Taller de Land Art a l’ADDEND de La Morera de Montsant (Tarragona).

http://addend.comissariat.cat/ 

El procediment de realització es detalla i documenta en l’entrega final, però aquest és el resum gràfic de presentació:

relatograma
Collage de la primera fotografia del relat a la meva llibreta, fotografia final de grup, i detalls de logotips del Comissariat i els Organitzadors i un relatograma final.

Vaig encarregar-me de documentar el Taller de 5 hores, realitzant un Relatograma cada hora, resultant unes 5 vinyetes, que volia compartir amb vosaltres:

relatograma
Collage de 5 dibuixos-relatogrames, per ordre d’inici, un cada hora, 5 hores de Curs-Taller. 17 de desembre de 2022. ADDEND, La Morera de Montsant. Organitza ArtSud.

S’exposa a continuació els dibuixos a línia, sense color quasi, dels relatogrames a cada hora:

relatograma
Collage de 5 dibuixos-relatogrames, en l’inici de cada hora, sense colorejar ni destacar gràficament les accions ocorregudes.

Fotografia d’ArtSud, documentant el relatograma en directe:

relatograma
Foto de Nani Blasco – Relatograma ADDEND, 17 de desembre de 2022.

Cinc imatges finals del relat:

1/5 Presentació dels docents, 2/5 Modalitats i exemples de Land Art, 3/5 Analisi Land Art actual a Catalunya, 4/5 Taller amb Núria Arias i 5/5 Creació d’un bitllet inspirat en el concepte “naturagente”:

1/5_ Preparatòris i presentació de l’organització (Art Sud) a càrrec de Nani Blasco.

Presentant a Núria Arias i Sergi Quiñonero – Primera hora de Taller.

relatograma
Relatograma 1/5_PRESENTACIÓ – Nani Blasco & ArtSud. ADDEND, 17 de desembre de 2022.
2/5_ Presentació i desenvolupament del significat i exemples de Land Art:

A cura de Sergi Quiñonero – Segona hora de Taller.

relatograma
Relatograma 2/5_PRESENTACIÓ – Sergi Quiñonero. ADDEND, 17 de desembre de 2022.
3/5_ Anàlisi de modalitats i exemples de Land Art existents a Catalunya:

A cura de Sergi Quiñonero – Tercera hora de Taller.

relatograma
Relatograma 3/5_Exposició i Anàlisi del PANORAMA ACTUAL – Sergi Quiñonero.ADDEND, 17 de desembre de 2022.
4/5_ Anàlisi final del panorama; S’analitzen més de 13 convocatòries o comissariats de Land Art, 5 parcs escultòrics i 3 parcs d’autor.

Docent Sergi Quiñonero – Quarta hora de Taller.

relatograma
Relatograma 4/5_ANÀLISI LAND ART actual – Sergi Quiñonero.ADDEND, 17 de desembre de 2022.
5/5_Creació d’un bitllet inspirat en el concepte “naturagente”:

L’experimentada docent plàstica Núria Arias exposa el concepte de Naturegente, i ens convida a fer l’exercici de creació d’un bitllet (diner), relacionant-lo amb l’entorn i el concepte de Land Art. Cinquena hora de Taller:

relatograma
Relatograma 5/5.  Taller de Núria Arias .ADDEND, 17 de desembre de 2022.

 

 

diagrama

PAC2 Segon lliurament parcial

3.2.3. Relat i llenguatge.

A/ El poema visual

A1/ Propostes realitzades:

A1/1_ Tipografia i Poesia Visual: Personatge amb collage.

Partint de l’imaginari col·lectiu del món de la novel·la gràfica, i la unió amb la tipografia, plantejo el següent enigma mitjançant la tècnica del collage;

-Quin personatge soc?

tipografia
Tontòn – Poema visual en record d’Hergè.

En l’Assaig final s’exposarà més text.


A1/2_ P de patinet. Sintetització:

Sempre es pot sintetitzar molt més en la concreció de significat i significants gràfics. Realitzo un exemple, amb la P de patinet i un patinet elèctric; Vaig sintetitzant fins a assolir el mínim grafisme amb el màxim significat. Ho exposo amb tres passos (imatges):

Primer faig uns esbossos, després vaig desenvolupant la idea gràficament, en aquest pas s’acostuma a carregar la imatge (P rosada), potser degut a la facilitat tècnica digital. Però en acabat, perquè la imatge sigui fàcilment reconeixible i de lectura ràpida, s’han d’extreure aquestes artificiositats generades per la tècnica del format (digital) o per la cultura visual de la col·lectivitat actual, que accepta fàcilment imatges complexes, sigui com sigui, s’ha de tornar a mirar el poema visual i mirar de tornar a l’origen de la idea, la simplicitat de l’esbós (P amb negre).

collage
Esbossos del poema visual amb tipografia i comparació de l’evolució.

En l’Assaig final s’argumentarà amb més text.


A1/3_ Mundial:

mundial
Poema visual amb edició.
mundial
Poema visual dibuixat.
mundial
Poema visual il·lustrat.

Gràcies al tractament podem reforçar la idea que es vol donar.


A1/4_ Antecedents personals relacionats amb l’activitat:

La meva sèrie Insectes tipogràfics (realitzats amb Letraset), ronden els anys 2003-2005. tenen una flaire a l’estil de l’artista Anatol Knotec. Cal remarcar que aquesta obra de gran format, és una col·lectiva dirigida per l’artista Josep Maria Rosselló.

insectipo
Obra col·lectiva a l’Arxiu Rosselló Tarraco_Inclou insectes gràfics fets amb tipografia.
insectipo
Obra col·lectiva a l’Arxiu Rosselló Tarraco_Inclou insectes gràfics fets amb tipografia.
tipografia
PA (prova d’artista) i escultura “MoscART” (mimetitzant insectes gràfics amb tipografies). Dibuix i escultura de ferro de Llort-Figuerola.

Aquest poema vaig realitzar-lo per l’exposició a l’ART (Arxiu Rosselló Tarraco), on jugava amb les tipografies, i inspirant-me amb Joan Brossa:

insectipo
Poema visual “ABCZZZ…” realitzat amb Letrasets.

A1/5_ Referents:

Afegeixo dues consultes al respecte, on el poema visual està tractat mitjançant els formats fotogràfics i el del collage:

llibres
Els meus referents son la fotografia de Chema Madoz, i el collage de Sean Mackaoui.

B / El còmic

B1/1_ El meu còmic – Procediment:

He decidit crear l’exercici partint de la vivència personal, però la col·lectiva, i tocar un tema comú i que tothom sap fer: dormir i estar despert, seran dos conceptes centrals de la proposta de còmic, que titulo; Desperta!

Inicio l’activitat amb la llibreta i anotant les primeres ocurrències, un cop tinc el tema aprofundeixo en el relat seqüencial per argumentar i articular bé el còmic. Aquest discurs narratiu el llisto per ordre cronològic d’aparició, per tal de construir mentalment el fil conductor i començar a visualitzar l’storyboard o guió il·lustrat.

còmic
Esbossos, guió, storyboard – 3.2.3_B_ El Còmic. Proposta Llort-Figuerola.

Realitzo un primer, i vaig modificant la llegibilitat i fluïdesa dels sistemes de representació de l’Art seqüencial.

còmic
3.2.3_B_ El Còmic. Proposota de Llort-Figuerola.

El color l’he aplicat digitalment, i he muntat els escanejos del Photoshop i netejat el document amb l’eina de tampó i aplicat efecte de traç en algunes zones. Un exemple a sota, mentre afegia el cromatisme roig.

còmic
Tractament digital – Còmic de Llort-Figuerola.

B1/2_ El meu còmic (format en comic book):

còmic
Còmic de Llort-Figuerola.

B1/3_ El meu còmic (format en horitzontal):

El còmic es pot compaginar amb programes d’edició del paquet Adobe, com Photoshop o Indesign, per tal de trobar composicions originals.

còmic
Opció Horitzotal_Còmic de Llort-Figuerola.

B1/4_ Referents:

D’una gran ajuda és la tasca docent de l’artista del comic book, Scott McCloud, que ha publicat un parell de llibres enfocats en ensenyar a fer dibuix seqüencial i entendre el còmic, que ens ho explica mitjançant la tècnica del mateix mitjà, explicant el còmic amb el format còmic:

mccloud
Hacer Cómics d’Scott McCloud.

 

Afegeixo el meu arxiu de Scott del qual en soc un gran seguidor ja fa anys. El vaig conèixer als anys 90, amb els seus còmics de Zot.

zot
Llibreria personal.

En l’Assaig final s’exposarà més text.

C / Els diagrames

C1/ 1_Esbossos de la proposta realitzada:

Per fer el meu Diagrama, primerament les idees que m’envaeixen són algun fet històric, o fins i tot la vida diària, la quotidianitat…

diagrama
Esbossos del Diagrama diari (del dia a dia).

Previ del diagrama final sense retoc digital ni color, només amb els escanejos muntats:

diagrama
Diagrama del dia a dia.

C1/ 2_Diagrama final:

diagrama
Diagrama a color.


C1/ 3_ Mapes sinòptics dels apunts:

Realitzo la visualització del vídeo plantejat al Recurs d’Aprenentatge UOC i la lectura de Cómo hacer un relatograma de Carla Boserman. S’exposa a continuació els apunts del visionament de vídeo, que en definitiva són uns diagrames d’esquema que s’acostumen a nomenar MAPES SINÒPTICS o QUADRES CONCEPTUALS.

sinoptic
Diagrames: Mapa sinòptic meu de l’assignatura.

Afegeixo el mapa sinòptic a net, que acostumo a fer de TOTES les lectures i visionats proposats en les assignatures del Grau d’Arts de la UOC, que estic cursant actualment. Fins i tot, realitzo diagrames d’esquema dels enunciats:

sinoptic
Diagrames: Mapa Sinòptic de l’apartat “3.2.3_Relat i llenguatge”.

En l’Assaig final s’argumentarà amb més text.

objecte

Pac 2 – Primer lliurament parcial

3.2.1_ Desplaçament del significat.

Transformar i reinterpretar un objecte.

Es realitzen 3 esbossos:

Esbós nºI:

objecte
El cranc blau. Transformar i reinterpretar un objecte.

Esbós nºII:

objecte
Lloro al fruiter. Transformar i reinterpretar un objecte.

Esbós nºIII:

objecte
Submarí. Transformar i reinterpretar un objecte.

3.2.1_B_ Collage de poemes/objecte dels companys/es:

Penja una imatge d’un objecte que trobis interessant per algun motiu. Posteriorment, prenent de referència els poemes objecte de Joan Brossa i les fotografies de Chema Madoz, sovint híbrids de dos objectes originals, fes un collage on combinis l’objecte de la teva imatge amb el d’una companya o company.

Imatge del meu objecte per a que us animeu a agafar-lo!!!!

objecte
Objecte i poesia visual_El ventall.
objecte
Objecte-poesia_El ventall tancat.

Afegeixo, també, el ventall tancat:

Donar gràcies a la companya d’assignatura Anna Elisabet, per resoldre amb el meu ventall l’exercici d’una forma molt conceptual i ben harmonitzada:  https://221-20-202-02.folio.uoc.edu/2022/11/23/pac2-lliurament-parcial-1/

L’objecte de la companya de classe Betariz Rodrigo, m’ha inspirat unes primeres imatges, on el concepte humanitzat domina la figura. Propostes de collages digitals realitzades íntegrament amb Photoshop, amb l’objecte d’una companya d’assignatura:

collage
L’objecte poesia, “Afeitat flamenc”.
collage
La flamenca collage digital.

Collage digital amb objecte d’una companya d’assignatura, ara però, inspirant-me en l’Art Africà (tribal) i el concepte Ready Made de Marcel Duchamp:

collage
L’objecte poesia amb inspiració tribal.

3.2.1_C_ Poesia només amb l’objecte i la seva projecció:

Controlant-lo per mitjà de la mimesi, podem convertir l’objecte en alguna cosa més pragmàtica. Visualitzar el treball de Chema Madoz i Joan Brossa, respecte a la poesia visual. Per exemple, jugant amb el ventall, la distància focal, el clarobscur i coneixements previs de la ment, construïm en 2 segons unes escales arquitectòniques:

objecte
El ventall  es transforma en arquitectura, unes escales.

Per mitjà de la seva projecció, l’objecte pot esdevenir quelcom sensitiu, melancòlic:

objecte
L’objecte: el ventall es transforma en un Landscape.

Projectant escenes on l’impossible esdevé i l’espai i el temps es transformen, com una barca de vela al mar:

objecte
L’objecte: el ventall es transforma en una barca de vela.

O més espiritual, el vol de l’àliga:

objecte
L’objecte: el ventall es transforma en el vol de l’àliga.

La simplicitat del que tenim entre mans, jugant amb l’objecte i l’ombra, amb naturalitat i utilitzant només el medi, com l’artista Andy Goldsworthy, que treballa en el camp del land art en el medi natural, amb les seves mans i el que li ofereix l’entorn, i que podem visionar fàcilment a YouTube i en alguns DVD’s.

Com a referents, també s’afegeix la consulta del llibre de treballs de l’artista Sean Mackaoui, dominador del collage de paper i revistes. També els treballs dels anys 2000-2005 de Chema Madoz, a part de les creacions d’objecte-dibuix de Christop Niemann.


3.2.2. Expressió en moviment

3.2.2_A_ El significat de la imatge.

A partir d’una fotografia:

Escull una fotografia que hagis fet o que formi part dels teus records. Imprimeix la fotografia i transforma-la a través del dibuix fent servir una o diverses tècniques lliures damunt de la fotografia impresa. D’aquesta manera es canvia també el significat de la imatge i es dialoga amb el record en un pla conceptual.

Realitza diversos dibuixos prèvis, per veure els diferents significats que pot adquirir el resultat. Etapes del dibuix i procediments:

fotografia
Fotografia anys 80. Germans Llort-Figuerola.
fotografia
Fotografia anys 80. Germans Llort-Figuerola.

fotografia
Fotografia d’estudi Alba Rodríguez per Jordi Llort-Figuerola.
fotografia
Fotografia d’estudi Alba Rodríguez per Jordi Llort-Figuerola.

A continuació afegeixo obra de dibuix i pintura de meu fons, que incorporen fotografies enganxades o transferides amb la tècnica “Transfer”, en les que a posteriori hi he dibuixat. La imatge d’arxiu, domèstic, que passa a ser un document viu, on la màgia del dibuix transfereix temps i vivències.

pintura
Fotografia transferida i dibuixada. Obra de Llort-Figuerola.

Per traspassar fotocòpia a paper o llenç, es fa servir la tècnica de “Transfer”, fàcilment realitzable, com vaig comprovar amb els alumnes de l’Escola Saavedra de Tarragona, l’any 2016:

llibretes
Transfer damunt de cartolina.

També es pot dibuixar damunt de pàgines de revistes de moda. Recomanable retolador permanent:

pintura
Dibuixar damunt de fotos. Obra de Llort-Figuerola. Any 2015.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dibuix
Pintura sobre revista. Any 2012.

Resulta eficaç reciclar imatges gegants de perruqueries, per dibuixar i pintar damunt amb acrílics i retoladors Posca:

pintura
Dibuix-i-pintura-damunt-fotografia. Obra de Llort-Figuerola. Any 2008.

 

 

 

 

 

 

 

 

Afegeixo a l’apartat del meu Folio/Qui soc? altres exemples: https://jordillortfiguerola.folio.uoc.edu/qui-soc/


L’octubre de 2015 realitzo un llibret a Marshall Street, a Londres, a casa el fotògraf Antonio Nodar, amb la companyia d’Adelaida (filla del reconegut Marcel·lí Antúnez):

llibretes
Dibuix i pintura sobre fotocòpia de fotografia. Obra de Llort-Figuerola. Any 2015.

Realitzo dibuix damunt de fotocòpia a Londres, l’octubre de 2015, sobre un bloc que he portat per confeccionar un llibre de viatge/estada a Marshall Street, on estic convidat. Tot just he conegut a l’Antonio a la meva ciutat, ja que fou l’artista convidat per les Festes de Santa Tecla de l’any 2015.

 

Dibuixos duts a terme cada dia, durant l’estada a casa el fotògraf Antonio Nodar, amb la companyia d’Adelaida (filla del reconegut Marcel·lí Antúnez), que ha vingut a matricular-se, no recordo ara que estem el 2022, Saint Johnes, potser?, … a una famosa Escola d’Art de la capital d’Anglaterra.

 

Si hi ha artistes, continuaran havent-hi artistes, del carnisser a l’artista, de pare a fill, i ara de pare a filla, en Marcel·lí aposta per Adelaida i l’envia a Anglaterra. Encertada la desició, petits instants després de conèixer-la, es veu que és una noia rebel, creador i intel·ligent. Amb la sang jove que es vol menjar el món. Adelaida mira com dibuixo, quan al vespre coincidim tots al pis de l’Antonio, que és de Carnota, és galleg. Un gallec conegut a Tarragona i que ens acull al seu pis de prop de Picadilly Circus, a dos minuts estem.

Al fotògraf ceador del Lijogravado, Antonio Nodar, li agrada “callejear”.

 

Uns mesos després, visito també l’estudi d’Antonio a Barcelona, davant del Palau de La Música, amb les parets pintades, recordant-me al pis del famosíssim pintor Freud.

 


 

 

 

 

Adjunto imatges que realitzava l’any 2011 amb retolador damunt de collage:

dibuix
Retolador sobre collage. Obra de Llort-Figuerola. Any 2011.
dibuix
Retolador sobre collage. Obra de Llort-Figuerola. Any 2011.

Els anys 2008 i 2011 participo activament en les accions de Künstainer Colectivo a Tarragona. Concretament dibuixant i pintant damunt de fotocòpia gegant, en el mòdul creatiu. Acció col·lectiva amb Nil Bartolozzi, Unai Reglero, Amadeu Anguera, Justo Heras, Lluc Queralt, Moderna de Pueblo. Organitza Caldo de Cultivo:

murals
Part d’un mural sobre fotocòpia de fotografia. Part de l’obra de Llort-Figuerola. Any 2009.

El recurs d’aprenentatge de la UOC, Un viatge pel dibuix, de Carlos Ruiz Brussain, m’ha recordat els “cadavres exquís” que vaig realitzar de jovenet amb amics de l’Escola d’Art i amics de fora dels cercles artístics. A la pàgina 8 del mòdul s’hi mostren dos exemples:

uoc
Recurs UOC

 


3.2.2_B_ Moviment i dinamisme. Explicació i exemples:

Un dels reptes del dibuix, com a representació bidimensional i físicament estàtica, és la de representar el moviment.

Enunciat: “Realitzarem proves de gest i traç amb diverses tècniques (ràpid, lent, esquitxat, amb taca, canviant el gruix de la línia, fregat…). Veuràs que traçant les línies amb certa gestualitat i fluïdesa pots donar moviment i dinamisme a allò que representis.”

Repassem abans el dibuix Zen, ja que crec que ens ajudarà a expressar amb el traç del pinzell el moviment i el dinamisme.

La cultura de l’East, és diferent de la del West, Orient versus Occident,  concepte que s’origina amb l’etnocentrisme del West (Occident), sempre mirant l’East (Orient) amb la nostra mirada, concepte molt treballat per Jane Elkins, mirada post-colonialista, post-evengelitzadora i actualment comercialitzadora de souvenirs. Com comenta Alain Resnais Alain Resnais i Chris Marker a Les statues meurent aussi, de l’any 1953.

En el concepte d’Art i en el dibuix també són un món a part; l’Art Africà, el tribal de l’Oceania i de les Illes del Pacífic, etc. El traç de la taca, no pas la línia (de traç) de tradició hel·lènica que tenim a l’Occident.  La gran diferència amb els Asiàtics i Xina com Lothar Ledderose explica a Ten thousand things: module and mass production in chinese art, és que són una cultura modular, que pensa de forma sitemàtica. Aquestes diferències estructurals en la manera de pensar també les contrasta Raymond Thomas a La perfección técnica, exposant, són cultures tan diferents, que fins i tot amb l’ensenyança difereixen. Aquí el mestre s’explica intel·lectualment i mitjançant l’estudi literari. I allà, a l’East del Zen, el mestre no conta sinó que exemplifica perfectament, amb el seu art, amb el seu techné/ars, un saber fer executat de forma magistral. Els alumnes només repeteixen, imiten i copien sistemàticament, fins que el mestre creu que han assolit el nivell òptim que els permetrà “saber fer-ho” mentalment i de forma perfecta i automàtica. Amb paraules de Thomas (pàg. 56);

«…sin intervención voluntaria del espíritu.»

Bibliografia del text:

Elkins, J. (2002). Perfect Stories. En: Stories of art. New York: Routledge.

Ledderose, L. (2000). Capítol; Introduction. A; Ten thousand things: module and mass production in chinese art. Princeton University Press. Pàgines 1-7.

Marker, C. i Resnais, A. (1953). Les statues meurent aussi. Censurat i publicat l’any 63. França.

llibres
Portades de llibres:“Sabi-Wabi-Zen” de R.Thomas, “El dibujo” de Lemayre i un d’actual.

El capítol “VII-La Perfección técnica” del llibre “Sabi-wabi-zen. El zen y las artes japonesas” de Raymond Thomas, de l’any 1986, parla de l’espontaneïtat, però controlada, perfectament executada. El traç que imita moviment i velocitat també es relaciona amb alguns Haykus, on el Zen domina l’artista i l’obra.

A “El dibujo. Historia de un arte” Monnier, Lemayre i Rose exposen imatges i impressions fugaces de tècniques amb el pinzell i el dibuix, exactament al capítol “El dibujo como instrumento de observación”.


Adjunto treballs de traç que he realitzat anteriorment, entre els anys 2004-2006 quan estudiava el CFGS d’Il·lustració:

zen
El traç i el Dibuix Zen. Obra de Llort-Figuerola. Any 2004/05.

L’execució ha de ser precisa, apropant-se a la perfecció, com en l’enssenyança oriental, on el Mestre no explica, només demostra la seva tècnica i els alumnes la imiten. Tècnica perfecte, que fins que no mimetitzen els alumnes, el mestre no deixa que posin de la seva part. Segons la filosofia Zen, si l’alumne imita a la perfecció la tècnica del mestre, estarà preparat per a qualsevol tasca, deixant-se portar. Poso dos exemples meus, l’oreneta i la tortuga, realitzats amb el traç oposat, un ràpid i fugaç (oreneta), l’altre lent i pausat (tortuga):

zen
El traç i el Dibuix Zen amb pinzell arrodonit. Obra de Llort-Figuerola. Any 2004/05.

Pintura tonal amb tinta diluida aplicada amb pinzell sec, a l’estil Zen, i una gran conexió entre el traç i el concepte:

zen
El traç i el Dibuix Zen. Obra de Llort-Figuerola. Any 2005.
zen
El traç i el Dibuix Zen. Obra de Llort-Figuerola. Any 2004/05.
zen
El traç i el Dibuix Zen. Obra de Llort-Figuerola. Any 2004/05.

 

 

 

 

 

 

Adjuntem una obra de Toyo Sesshu (1420-1506), les feia amb la doctrina Zen, combinant el paper humitevès, però sempre amb una serenitat digne del Zen.

zen
Toyo Sesshu (1420-1506).

També he provat de fer un paisatge cremat:

zen
Paisatge cremat amb tècnica Zen. Obra de Llort-Figuerola. Any 2005.

També els objectes poden representar-se amb la tècnica aquosa, en aquest cas una ceràmica meva:

zen
El traç i el Dibuix Zen. Obra de Llort-Figuerola, any 2005.

Amb temps i paciència, podem elaborar unes escenes cada cop més complexes. En aquest ho demostro amb un parell d’il·lustracions amb anilines que vaig fer sobre el Mar:

anhilina
Anilines. Obra de Llort-Figuerola, any 2005.

Detall del traç i les aiguades, es tracta de fer pocs traços, amb estil Zen.

anhilina
Detall de l’anilina. Anilines. Obra de Llort-Figuerola, any 2005.

És important observar com la ment construeix, us poso una il·lustració meva. A l’esquerra veiem clarament un paisatge, ja que associem el cercle (gota de tinta xinesa) al Sol o la Lluna, en posició superior, aleshores apareix el paisatge, al contrari del que passa si ho capgirem, esdevé quelcom més abstracte.

zen
Tinta Xina i percepció. Obra de Llort-Figuerola, any 2006.

 

zen
Tinta xina i percepció. Obra de Llort-Figuerola. Any 2006.
zen
Tinta xina i percepció. Obra de Llort-Figuerola, any 2006.

Escalfo motors amb una gota de tinta, com l’alumne oriental, preparo la proposta d’aquest exercici amb un element bàsic. Tal com diria el mestre oriental, “–si domino aquest,  podré avançar”. Per continuar amb la representació de tres elements: (a) una figura humana (b) un objecte i (c) una forma abstracta.

zen
Foto de la Nogalina en estat mineral, al mig Nogalina aiguada i gotes preparades.

Mitjançant la tècnica i el tractament, procurem expressar una sensació o emoció. Davant la gota de tinta, un ha de ser conscient del que volem expressar, la gota pot ser tot el que vulguem, amb un simple gest preparat:

zen
Gota de nogalina / traç-percepció. Obra de Llort-Figuerola, any 2022.

D’esquerra a dreta; una gota pot ser la Lluna o un bòlid, una cosa que cau, o quelcom que regalima de darrere al paper, o una simple flor que esclata.

zen
Més gotes de nogalina, que fan un relat expandit en l’espai. Obra de Llort-Figuerola, any 2022.

D’esquerra a dreta; una escena del Cosmos dona pas a un VIRUS, venim del macro per anar al micro. Seguidament, un turó, vist en planta (diagrama de mapa geogràfic), acompanyat d’una posta de Sol al Mar, per trobar-nos amb un èsser que sembla una estrella de mar.


El moviment, es pot expressar amb el traç, com veiem. També s’ha exposat en l’apartat anterior l’enorme diferència cultural entre Orient i Occident, però que han anat nutrint-se una de l’altre, i per exemple, la tradició hel·lènica que ens apadrina ha incorporat

Com diu John Berger[1], dibuixar és descobrir el nostre entorn, el que ens envolta, és una expressió des de la nostra vivència, existim i veiem allò que és. Un punt de vista subjectiu que es remunta als orígens de la nostra espècie, on el traç sobre la roca, objectes i cos, formaven part de l’expressió.


[1] Berger, John (2011). Sobre el dibujo. Barcelona. Editorial Gustavo Gili.


Com exposa la narrativa magistral de Berger, quan dibuixem model, ens adonem que si volem comprovar les formes, mirem amb major connivència (exactitud) (Tolerància d’un superior en relació amb les faltes que cometen els seus subordinats): o sigui, només buscant el que vols trobar. Berger acaba dient, que el model i el dibuix coincidien, i, per un instant deixà de ser un home model i es va convertir en un habitant del món que jo havia creat, en una expressió única des de la meva experiència.

Berger descriu com dibuixa un model, observant, reconeixent els fets anatòmics, comuns, però la curiositat és que els va sentir físicament com si el sistema nerviós de l’artista habités també el cos del model.

L’acte mateix de dibuixar és el que força a l’artista a mirar, a disseccionar i tornar-lo a unir amb la imaginació. Cada pas que fem en el dibuix ens aproxima a l’objecte o el que sigui, fins que acabem dintre d’ell. I és que els contorns i línies que hem dibuixat ja no marquen el límit del qual hem vist, sinó el límit d’allò en el que s’ha convertit el nostre dibuix.

El dibuix del natural, amb paraules de Berger:

Para el artista dibujar es descubrir. Y no se trata de una frase bonita; es literalmente cierto. Es el acto mismo de dibujar lo que fuerza al artista a mirar el objeto que tiene delante, a diseccionarlo y volverlo a unir en su imaginación, o, si dibuja de memoria, lo que lo fuerza ahondar en ella, hasta encontrar el contenido de su propio almacén de observaciones pasadas. (…) Un dibujo es un documento autobiográfico que da cuenta del descubrimiento de un suceso, ya se ha visto, recordado o imaginado. Una obra “acabada” es un intento de construir un acontecimiento en sí mismo. Es significativo a este respecto que sólo cuando el artista alcanzó un nivel relativamente alto del libertad “autobiográfica” individual empezaron a existir los dibujos tal como los concebimos hoy. En una tradición hierática, anónima, no son necesarios. [p. 7-8. Sobre el dibujo.]

Berger exemplifica l’observació i sensibilitat amb el dibuix de Watteau:

L’observació de l’artista no consisteix només en posar els ulls a treballar; és el resultat de la seva honradesa, de la lluita personal per entendre el que veiem.

watteau
Gravat d’Antoine Watteau, amb un autoretrat.

watteau
Antoine_Watteau

 

 

 

 

A l’esquerra, l’autoretrat de Watteau, amb la calavera sota de la pell, Berger dixit. I és que els dibuixos de les mans fent un llaç, es poden convertir en la metàfora de la fragilitat del nus que lliga la vida. Però potser els seus mecenes ni percebien això de la seva obra, sinó l’elegància o la languidez romàntica”.

 


 

 

 

 

Afegim-hi ara el moviment, present sempre l’anatomia, ajudant-nos si cal, de dibuixos anatòmics de músculs i òssos. Com per exemple la guia il·lustrada Anatomia de la Danza, de l’americana Jacqui Greene, on es detallen els diversos plans del moviment; el frontal (vertical) amb anterior i posterior, el sagital (dreta i esquerra) i el transversal (horitzontal). Corresponen a les tres dimensions de l’espai:

anatomia
Il·lustració pàg. 14 del llibre Anatomia de la danza.

Fent una mirada al dibuix de l’East, trobem a Muji. Amb paraules de Mugi Fuchang, (1210?-1269?) :

Solo para expresar la euforia excepcional de mi pecho, eso es todo. Así es como puedo juzgar si se parece a algo o no.

– Mugi Fuchang (1210-1269?)

 

Zen
Mugi_Fuchang


 

 

 

Podem exposar les diferències i virtuts del dibuix Zen,

resumint-ho en un diagrama en forma de columnes,

que esquematitza el gran llibre de Raymund Thomas:

La perfección técnica. Sabi-wabi-zen. El zen y las artes japonesas de Raymund Thomas:


RAYMOND THOMAS (1986). La perfección técnica. Sabi-wabi-zen. El zen y las artes japonesas. Ed. Visión libros, pp. 55-68

 
3.2.2.1_Dibuix amb tècnica i tractament, el moviment i el dinamisme.

Mínim 3 esbossos:  A/Ésser viu, B/ L’objecte i C/ abstracte.


3.2.2.1_ A/ Ésser viu:

Dibuix ràpid i lent, amb línia de grafit, que és quasi una taca que va lliscant pel paper canviant el gruix de la línia. Inicio amb els esbossos d’un peix, carpa:

esbossos
Esbossos ésser viu – Tècnica i tractament & Moviment i dinamisme.
esbossos
L’evolució del primer a l’últim esbós – Tècnica i tractament & Moviment i dinamisme.

3.2.2.1_ B/ L’objecte:

Dibuix d’un objecte, fregat un material (vidre) i esquitxat un de diferent (l’aigua):

esbossos
Esbossos objecte – Tècnica i tractament & Moviment i dinamisme.
esbossos
L’evolució del primer a l’últim esbós – Tècnica i tractament & Moviment i dinamisme.

3.2.2.1_ C/ Abstracte:

Dibuix abstracte, amb la pretensió de jugar mitjançant tractaments del traç geomètric, i una composició rítmica o de moviment. Una taca proporcionada i els diferents efectes que busquen una artificiositat estructurada, sense permetre formes singulars que recordin quelcom. Compte amb els traços de pinzell o esquitxos direccionals, i sempre fugint d’icones reconeixibles per la modalitat cognitiva esquerra, la del llenguatge:

abstracte
Procediment c/Abstracte

Inspirant-me en els records residuals que tinc sobre Kandinski, sense consultar, he disposat materials diversos, tècniques vàries, però l’absència de fluïdesa influencia l’abstracció conferint-li expressionisme. És així com neix l’expressionisme abstracte? Gràcies al dibuix? A la força Zen fluida del traç? Dibuix i pintura, de la mà, des del despertar dels Temps.


abstracte
Abstracte, formats. Tècnica i tractament & Moviment i dinamisme

Exercici assolit amb satisfacció, i ganes d’endinsar-me en els processos que lliguen sentiments i abstraccions.

Un procediment, i un final que encara demostra l’evolució de l’art, en aquest cas la utilització de diferents formats, durant el procés i postproducció. Amb la consegüent edició i orientació, amb una intencionalitat, la de reforçar l’aparença de moviment i dinamisme. Un dinamisme també formal que a escala compositiva busca suggerir moviment. També amb una gamma cromàtica que reforçarà el ritme de les formes variades.


Vull comparar dos formats diferents, un quadre i una fotografia. Exposant que la mateixa obra, pot passar de ser una pintura a esdevenir una pintura fotografiada i amb tractament digital. Convertint una obra en dos, la multiplicitat en els formats contemporanis:

abstracte
Pintura abstracte a l’esquerra, i fotografia retocada_Formats.

De l’abstracció pictòrica a l’abstracció digital, i canviant de formats. , el de l’esquerra és una pintura i el de la dreta una foto de la mateixa pintura en vertical.


Ara executarem el traç amb formes orgàniques, ha succeït quelcom en la imatge, un canvi formal, que ens evoca sentiments i sensacions.
abstracte
Abstracte-procediment_Tècnica i tractament & Moviment i dinamisme
abstracte
Abstracte-procediment_Tècnica i tractament & Moviment i dinamisme

Expressionisme Abstracte: 

Amb l’abstracció, l’expressió del traç i els sentiments, creà un nou subgènere, expressiu.


Durant molts anys la Història de l’Art ha ensenyat que la primera obra de l’inici de l’Expressionisme abstracte era de Kandinski, però recentment s’ha redescobert l’artista sueca Hilma af Klint, que pintà les primeres obres:

abstracte
Hilma_La pionera de l’expressionisme abstracte, deixà en testament que les seves obres es fessin públiques, demorant 20 anys després de la seva mort, l’exposició en públic de la seva obra.

Inspirat, ara l’expressió es farà abstracte, i inicio uns dibuixos molt experimentals tant en material, formes, composició i execució expressiva i desinhibida:

abstracte
Expressionisme-Abstracte-procediment_Tècnica i tractament & Moviment i dinamisme.

M’inspiro en una sabata esportiva, de la marca Camper, i surt una abstracció:

abstracte
Bamba-Camper_Abstracte-procediment_Tècnica i tractament & Moviment i dinamisme.
abstracte
Abstracte-procediment_Tècnica i tractament & Moviment i dinamisme
abstracte
Abstracte-procediment_Tècnica i tractament & Moviment i dinamisme

Fi de 3.2.2.


 

PAC1 Primer lliurament parcial

3.2_Fer/Dibuixar:

3.2.1_Observació

En aquest primer lliurament parcial del Taller de dibuix i expressió gràfica, s’adjunten els exercicis amb l’explicació personal que s’ha experimentat:

1_Dibuix de memòria: Objectes. Els objectes quotidians que he triat han estat la cantimplora i les tisores.

Dibuix
Dibuix de Memòria – PAC1-Taller de Dibuix&Expressió gràfica

L’ampolla l’he observat detingudament durant tres minuts i després l’he dibuixada sense problema, sembla que les formes geomètriques es retenen més fàcilment, però la cinta per penjar, al ser més abstracte i que sempre es queda de forma diversa i orgànica,  ja m’ha costat més. El fet de dibuixar-ho fa fixar-me més en el que mai em fixo.

Dibuix
Dibuix de Memòria – PAC1-Taller de dibuix i expressió gràfica

Les tisores semblen senzilles, però m’han costat més. No he pogut aplicar tècniques de la Modalitat D, com per exemple; el valor positiu de l’espai negatiu, ja que és difícil d’aplicar-ho si no estem mirant.

2_ Dibuix de memòria: Paisatge. En el paisatge quotidià que he dibuixat, al ser més complicat i llarg, he anat inventant, a mesura que dibuixava, sentat al mateix lloc, al terrat de casa meva, on els factors externs i la memòria viscuda, influeixen directament.

Paisatge per Dibuix
Foto per “Dibuix de Memòria” – PAC1-Taller de dibuix i expressió gràfica

El dibuix cada cop més inventat, mitjançant records, i la imatge que havia memoritzat al principi, esvaint-se de tal forma, que ja dibuixava més utòpicament que no pas realment, una imatge que veia que cada cop s’allunyava més de la realitat.

Dibuix
Dibuix de Memòria – PAC1-Taller de dibuix i expressió gràfica

3.2.2_COMPOSICIÓ:

1_ Enquadrar: Per aguantar el marc de cartolina, primerament he posat unes pinces a una corda d’estendre la roba del terrat. M’ha passat que estava dret i a l’exterior, gens còmode. S’ha fet fosc i tenia fred.

Foto per Dibuix
Foto per “COMPOSICIÓ:ENQUADRAR” – PAC1-Taller de dibuix i expressió gràfica
Dibuix
Dibuix “COMPOSICIÓ:ENQUADRAR” – PAC1-Taller de dibuix i expressió gràfica

Faig un altre exercici assegut i més relaxat l’endemà, i m’adono que ara ja no dibuixem amb la ment, sinó que la modalitat D fa aparició:

 • La mirada no para de buscar relacions d’espais entre els objectes enquadrats.
 • Busca primerament, posicionar els objectes grans en la creu imaginària (que una alumne ha ensenyat a l’Àgora amb el marc fet amb palets de fusta i filferro al Taller del barri que cursa).
 • Un cop feta una tasca faig l’altre, molt més racional a l’hora de treballar, ja que ara faig els volums, centro més la mirada buscant el contrast real de llum i ombra.
 • En definitiva, faig una observació més empírica.
  Dibuix
  Dibuix “COMPOSICIÓ:ENQUADRAR” – PAC1-Taller de dibuix i expressió gràfica
  Enquadrar
  ÉS L’ENQUADRAMENT, PERÒ NO ÉS EL DIA DEL DIBUIX

  2_ Bodegó de tres objectes en A4: En l’exercici dels quatre temps d’esbós sento les primeres paraules del llibre que llegeixo actualment de John Berger [1] ressonar dintre del meu cap, les detallades en l’experiència sensitiva, en el fet de dibuixar, que fa en les primeres pàgines del seu llibre. Que personalment qualifico d’agraïdes i pròximes a la novel·la, que fan un bon inici d’assaig.

  Foto procediments
  Foto del procediment i materials. COMPOSICIÓ_ PAC1_Taller de dibuix i expressió gràfica.

  [1] Berger, John (2011). Sobre el dibujo. Barcelona. Editorial Gustavo Gili.

  L’exercici recomana utilitzar els materials carbonet o llapis. Trio un grafit sencer. I començo amb l’esbós de 10 minuts:

  Els objectes triats tenen diversitat de textures entre ells, com també la seva forma diferent i mida.

  He relacionat els objectes del bodegó, amb astúcia i dinamisme, buscant posicions estranyes i relacions diverses, que donen joc.

  Es recomana, canviar la posició en cada esbós temporal del bodegó, essent fidel també en el cronometratge del temps.

  Dibuix
  Segon esbós. COMPOSICIÓ_ PAC1_Taller de dibuix i expressió gràfica.

  Com més baixa el temps, vaig sintetitzant. Comences que hi ha temps a fer les ombres i textures, fins i tot observes les llums, però en l’últim dibuix ja només dona temps a fer els contorns dels objectes i la reva relació en tot l’encaix, separacions i contrast de mides entre ells. Un cop fet el de 5 minuts, es passa al de 3 minuts:

  Dibuix
  Tercer esbós. COMPOSICIÓ_ PAC1_Taller de dibuix i expressió gràfica.

  Personalment, posaria un ordre:

  • Inicies l’esbós observant la relació amb el marc de la pàgina, i les alçades i amplades de cada objecte, com en l’exercici anterior, però sense necessitar el marc de cartolina, ja que ara, el rectangle imaginari del bodegó ja et marca un espai.
  • Segueixes encaixant els elements del bodegó, i tot seguit, segueixes amb el contorn, més concret de cada objecte i sobretot els espais que deixen: El valor positiu de l’espai negatiu.
  • Per continuar amb les ombres, que deixen els objectes damunt dels altres i en l’espai, especialment en el terra.
  • Seguim amb les textures de cada objecte, que en aquest cas són diferents en cada objecte. També la textura modifica l’ombra produïda i captada de cada objecte.
  • I finalment les llums, la llum que reflecteix cada element i la seva llum residual en l’espai, i el reflex de la llum d’altres objectes en la seva ombra.

  Finalment, l’esbós en 30 segons:

  Dibuix
  Quart esbós. COMPOSICIÓ_ PAC1_Taller de dibuix i expressió gràfica.

  En l’últim esbós, ja ni és important on reposen els objectes de la composició, i l’espai blanc del full passa a ser el contorn que deixen els objectes en el buit.

  3_ El bodegó final en A4

  Amb tres exercicis del bodegó triat, amb tres vessants de composició; posant atenció als contorns i siluetes, un altre amb interès a llums i ombres, i finalment la intencionalitat de l’esbós final amb textures i trama.

  Foto per Dibuix
  Foto del bodegó final i materials. COMPOSICIÓ_ PAC1_Taller de dibuix i expressió gràfica.
  Dibuix
  Primer esbós. COMPOSICIÓ:Contorns i siluetes_PAC1_Taller de dibuix i expressió gràfica.

  Iniciant amb el contorn i la silueta dels objectes posicionats, es recomana la lectura de La vida de las líneas de Tim Ingold i Ana Stevenson[2]. Seguim amb el segon esbós dedicat més a contemplar les llums i les ombres:

  [2] Ingold, Tim i Stevenson, Ana (2018). La vida de las líneas. Santiago de Chile. Editorial Universidad Alberto Hurtado.

  Dibuix
  Segon esbós. COMPOSICIÓ:Llums i ombres_PAC1_Taller de dibuix i expressió gràfica.

  Aquests últims esbossos finals, en ser realitzats en un temps molt més llarg, veig que alguna perspectiva ha pujat, potser a causa de la meva mirada, més alta que la de la foto, o potser l’inconscient ha deixat més constància d’alguns atributs dels objectes; com per exemple el forat del gerro, barrejant foto i realitat amb l’inconscient. Però només en pocs casos, ja que la mirada està concentrada en l’observació empírica i exacte dels objectes i les seves formes i línies, relacions i volums, textures, ombres i llums. Immers en una modalitat cognitiva que molts anomenen la Dreta.

  Dibuix final
  Tercer esbós. COMPOSICIÓ: Textures i trames_PAC1_Taller de dibuix i expressió gràfica.

Dibuix al Bloc de l’Assignatura

Aquesta setmana he començat el Bloc A4 de dibuixos, esbossos i desenvolupaments de l’Assignatura, i us vull compartir el primer dibuix, concretament, us adjunto els Previs a l’Autoretrat de la primera Activitat. Sobre el paper, hi detallo visualment la modalitat de dibuix, les textures i materials que utilitzaré, les idees, l’ambient i l’espai.

Imatge del mateix dilluns en iniciar-lo i l’altre d’avui, on ja el deixo finalitzat, a color,  per fer el proper Post de l’autoretrat.

Bloc
Previs Autoretrat-Bloc